For at menighedens aktiviteter kan fungere, opfordrer vi medlemmer til at komme med i et tjeneste-team, hvor man i fællesskab løfter forskellige opgaver. Er du ikke medlem, men ønsker at give en hånd med en opgave, så er vi også åbne for det.

I øjeblikket kan man bl.a. vælge mellem følgende teams:

  • Musikteam
  • Teknikteam
  • Diakoniteam
  • Blomster og kaffe
  • Børneteam
  • Juniorteam
  • Forbønsteam
  • M.fl.

Ønsker du at vide mere, så tag kontakt til præsten, som også kan formidle kontakt til teamlederne.