Galten Valgmenighed blev oprettet i 2008.

Siden starten har der været fokus på:

  • at alle aldersgrupper kan føle sig hjemme i gudstjenestens atmosfære og udtryk. Mens præsten prædiker foregår der spændende ting i børnekirke og juniorkirke.
  • at nye altid er velkomne.
  • at frivillige kræfter i menigheden bidrager ved gudstjenesten.
  • at menigheden er et fællesskab af kristne, der samles for at høre Guds ord og lade sig lede af dét ord i hverdagslivet i tro og livsførelse.
  • at valgmenigheden kan være et fristed og skabe et frirum til at være menneske, hvor der ellers i vores moderne samfund, ofte er fokus på krav, resultater og præstation.
  • at hvert menneske er skabt i Guds billede og elsket uendeligt af Ham.
  • at forstå sig selv som et fællesskab i lokalsamfundet i Galten/Skovby/Stjær-området og være aktiv i mission og diakoni.

Børne- og juniorkirke

I Galten Valgmenighed er der plads til hele familien, og vi ønsker også, at børn og juniorer føler sig velkommen i kirken. Derfor er der under præstens prædiken til gudstjenesterne børnekirke for børn fra 4-9 år og juniorkirke for juniorer fra 10-14 år. I kirkens foyer er der et legeområde, som kan benyttes til mindre børn, hvis der er brug for det.

Det er voksne fra menigheden, der står for børne- og juniorkirke.

Menighedens identitet

Når menigheden mødes til gudstjeneste er det et fællesskab, hvor den enkeltes evner og nådegave bliver brugt til gavn for fællesskabet. Det sker primært ved medlemmernes deltagelse i tjeneste-teams.

De kirkelige ritualer minder meget om den traditionelle lutherske højmesse, men det er væsentligt at alle aldersgrupper kan føle sig hjemme i gudstjenestens atmosfære og udtryk. Vi har særlig fokus på børnefamilier og ønsker at møde dem i forhold til deres behov.

Galten Valgmenighed er en valgmenighed i Den danske Folkekirke og medlem af Menighedsnetværket i Evangelisk Luthersk Netværk.

Bekendelsesgrundlag

Vi tror, at Bibelen er Guds inspirerede og urokkelige ord og bruger den som kilde og norm for kristen lære og liv.

Vi opfatter Folkekirkens bekendelsesskrifter som sand og forpligtende tolkning af de bibelske skrifter og sakramenternes betydning (dåb og nadver).

Formål - hvorfor er vi her?

Valgmenigheden arbejder for at kalde til personlig tro og efterfølgelse af Jesus Kristus og til ansvarligt medlemskab af kirken.