Er du interesseret i at blive medlem, så tag fat i menighedens præst.

For at blive medlem skal man være døbt med den kristne dåb og kunne tilslutte sig menighedens grundlag og formål. Det er ikke en forudsætning for medlemskab at være bosat i området eller at tilhøre en bestemt kirkelig forening.

Ønsker man ikke længere at være medlem af valgmenigheden, kontakter man ligeledes præsten, som sørger for det videre fornødne.

Unge mellem 15 og 18 år kan optages som medlemmer med forældrenes godkendelse. Børn under 15 år kan optages som medlemmer sammen med deres forældre.